Propietat Intel·lectual ©Copyright

L’ús total o parcial sense permís explícit de l’autor queda totalment prohibit.

El dissenyador cedeix els drets d’explotació o reproducció al client final en els suports especificats en l’encàrrec, no vaig agafar la propietat intel·lectual dels dissenys que realitzi en virtut del contracte realitzat.

Mariano Romero Conde es reserva el dret a utilitzar l’obra gràfica cedida a tercers amb finalitats auto promocionals i no comercials d’acord amb els drets morals del disseny estipulats en l’Article 14 del CAPÍTOL III, Secció 1a Dret Moral de la llei de propietat intel·lectual del Reial decret legislatiu 1/1996, amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus de vulneració dels drets de propietat industrial i intel·lectual.